Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat és hozzájárulás az adathasználathoz

Az adatkezelő neve:  RÁ-BA Projektmenedzsment Zrt.

Az adatkezelő címe:  1147 Budapest, Szered utca 22.

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk mint szolgáltató, adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt. A birtokunkba került személyes adatokat bizalmasan kezeljük, továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A Társaságunk részére megadott adatok hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatásnak minősülnek.

A személyes adatokat az Info tv. 6.§ (5) bekezdése alapján kezeljük:

 1. a) a jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett adatokat a hatóságok, bíróságok ismerhetik meg a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

Az adatok kezelésére Társaságunkat felhatalmazza a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény is.

Az adatkezelés jogalapja :

 • az érintett hozzájárulásán, valamint a fent megjelölt jogszabályi felhatalmazásokon alapszik.

Az adatkezelés célja:

 • a személyszállítási szerződés teljesítése során a személyek azonosítása, valamint az utazási kedvezmények igénybevételével kapcsolatos jogosultságok rögzítése, azonosíthatósága.

A Társaság az adatokat 1 évig tartja nyilván.

Az adatokra vonatkozóan:

 • tájékoztatás kérelmezhető a személyes adatok kezeléséről
 • kérhető a személyes adatok helyesbítése:
  • ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll
 • kérhető a személyes adatok – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – törlése, zárolása:
  • törölni kell, ha
   • kezelése jogellenes;
   • az érintett kéri;
   • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
   • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  • törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A bírósági eljáráson túl a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Adatvédelmi bejelentés tehető, továbbá információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 • e-mail cím: info@orangeways.com
 • levelezési cím: 1147 Budapest, Szered utca 22

Személyes adatok felvétele, feldolgozása és használata

Személyes adatok felvétele, feldolgozása és használata

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely egy bizonyos személyre vonatkozik, vagy egy bizonyos személyhez köthető. Ide tartozik például a név, a telefonszám, vagy a postai és e-mail cím.

A weboldal használata rendszerint személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

A jegyvásárlás és az utazás lebonyolításához felvesszük, tároljuk és feldolgozzuk a kereszt- és családnevet, telefonszámot, lakcímet, email címet.  A szükséges fizetés lebonyolításához adott esetben a következő adatok szükségesek: egy lefoglalt út hitelkártyás fizetéséhez az Orangewaysnek szüksége van a teljes névre, e-mail címre, valamint a bankkártya/hitelkártya adataira. A hitelkártya száma nem kerül tárolásra, és közvetlenül továbbításra kerül a pénzforgalmi szolgáltatónak. Egy lefoglalt út számlaterhelési eljárással történő fizetéséhez az Orangeways elkéri a teljes nevet, lakcímet, a születési időpontot, az email címet, a  folyószámla-adatokat. Simple Pay-el és Paypal-al való fizetés esetén a fizetési adatok nem kerülnek tárolásra.

A szerződés és a buszos utak lebonyolításához szükséges adatok csak a szükséges mértékben kerülnek továbbításra a kivitelező buszvállalkozás és harmadik fél (pl. IT-szolgáltató, ügyfélszolgálat és pénzforgalmi szolgáltató) számára a regisztráció és a jegyvásárlás lebonyolításának keretében. Megalapozott esetekben (pl. buszok megrongálása) fenntartjuk a jogot az ügyféladatok továbbadására a kivitelező busz partner számára. A továbbított adatokat szolgáltatóink kizárólag feladataik ellátására használhatják és semmilyen egyéb célra.

Az Orangeways nem ad tovább személyes adatokat harmadik fél számára reklám céljából.

Pénzforgalmi szolgáltató

Weboldalunkon lehetősége van foglalást kezdeményezni. Ebben az esetben adatai a következő, a foglalásban megnevezett pénzforgalmi szolgáltató egyikéhez továbbításra kerülnek. A fizetés csak a webshop oldalán megadott online fizetési eljárásokkal kivitelezhető.

 • A fizetés lebonyolítása partnerünkön, Az OTP Simple Pay-en (OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely:Magyarország, 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. cégjegyzék szám: Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43.,)/ PayPal-on (PayPal (Europe) S.à.r.l.et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) keresztül történik. Felhívjuk figyelmed, hogy a PayPal és a Simple Pay online fizetési rendszereknek eltérő lehet Adatvédelmi nyilatkozatuk, így azokról tájékozódj a fentiek weboldalán.
 • Banki befizetéssel és átutalással történő fizetésre van lehetőség oldalunkon. Az Orangeways partnere a CIB bank (H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.; H-1537 Pf. 394. SWIFT: CIBHHUHB; Registered Co.No.: Cg. 01-10-041004), folyószámlája a következő. Ilyen fizetési mód választásakor a bank adatvédelmi nyilatkozatát kell alapul venni.

User Login / Felhasználói fiók

Lehetősége van oldalunkon az orangeways.com-on felhasználói fiók regisztrálására. A személyes felhasználói fiókban (Ön által megadott jelszóval védve) kényelmesen kezelheti foglalásait, és jövőbeni utazásaihoz tárolhatja adatait, így legközelebb nem kell újra kitölteni az egyébként kötelező mezőket.

A kitöltendőként megjelölt mezők (*), amelyek személyes adatokat tartalmaznak, csak a felhasználói fiók vezetéséhez és feldolgozásához lesznek alkalmazva. Mindenekelőtt egy e-mail-cím megadása szükséges. Ezt használjuk személyazonosítóként. A regisztráció keretében önkéntesen megadható név, illetve lakcím.

Ezek az adatok mind a jövőbeni számlák kiállításánál, mind a foglalások automatikus kitöltésénél felhasználásra kerülnek. Ezenkívül itt önkéntesen megadhatja mobilszámát kapcsolatfelvétel céljából egy esetleges késés, vagy az utazási terv megváltozása esetén.

Amennyiben ehhez hozzájárult, akkor a “Maradjak Bejelentkezve” funkcióval un. cookie-k kerülnek tárolásra a felhasználói készülékén, amelyek arra szolgálnak, hogy a weboldalunk következő felhívásai során nem kell újra bejelentkezni. Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a webkeresőben a cookie-k blokkolva vannak.

A felhasználói fiókot – és ezzel együtt az Ön által megadott személyes adatokat – bármikor tudja frissíteni, vagy törölni személyes felhasználói fiókjában.

Törlés esetén az olyan személyes adatok, melyek a törvényi tárolási határidők alapján a szerződés lebonyolításához szükségesek, nem kerülnek törlésre.

Hírlevél

Ingyenes hírlevelünkre érdemes feliratkoznia. Ennek során email címét kommunikációs célból használjuk, pl. szolgálati közlésekhez, rendszerüzenetekhez, e-mailekhez a regisztráció visszaigazolásáról, a felhasználói fiók információiról, a jegyekről és foglalt utakról, az utazási profilról. Ezen felül az e-mail címet saját reklám céljából is használjuk. A hírlevélről bármikor leiratkozhat.

Ha e-mail címét foglalással, vagy egy úttal kapcsolatban kapjuk meg, fenntartjuk a jogot, hogy  rendszeresen, a már foglalt úthoz hasonló ajánlatokat küldjünk a termékajánlatunkból e-mailen keresztül. E-mail címének ilyen módon történő felhasználásának bármikor ellentmondhat egy, az hirlevel@orangeways.com címre küldött üzenettel, vagy a reklámcélú emailben található lejelentkezési linkre való kattintással.

Adatbiztonság

Weboldalunk felhasználóinak magánszféráját és a csatlakoztatott rendszereket műszaki és szervezési intézkedésekkel védjük. A személyes adatok biztonságos továbbításának szavatolása érdekében SSL 3.0 kódolási protokollt használunk (a kódoláshoz a public-key infrastruktúra RSA-2048 eljárást használjuk). Ez az eljárás az egész World Wide Web által sikeresen használatos. Minden személyes adat (név, lakóhely, fizetési adatok stb.) ezáltal kódolva, és így biztonságosan kerül az interneten továbbításra. A webkereső alsó részén található szimbólum (lezárt lakat) jelzi, hogy Ön lebiztosított térben van.

Cookie-k

Az Orangeways ún. cookie-kat használ az oldalán. A cookie-k (sütik) kis adatok, amelyek az adathordozóján kerülnek tárolásra, és amelyek bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak a rendszerünkkel való kommunikációhoz a webkeresőjén keresztül. Az általunk használt bizonyos cookie-k a keresőben lezárt ülés, azaz a webkereső kikapcsolása után, törlődnek (ún. session-cookie-k). Egyéb cookie-k fennmaradnak felhasználói készülékén, és lehetővé teszik számunkra és partnervállalataink számára következő látogatásakor webkeresője azonosítását (perzisztens cookie-k). Ez a tárolás segít nekünk a weboldalt igényeire szabni, és megkönnyíti annak használatát, például bizonyos adatok úgy kerülnek tárolásra, hogy azokat ne kelljen újra és újra megadnia. Webkeresője lehetővé teszi a cookie-k korlátozott használatát és törlését. A legtöbb webkereső “Segítség” funkciójában megtalálható, hogy hogyan lehet ezt beállítani. Ha nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor az korlátozhatja internetes szolgáltatásunk teljes használatát.

Tájékoztatási és kifogásolási jog

Az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van az Önről  tárolt adatokról díjmentesen tájékoztatást kapni, valamint adott esetben ezeket az adatokat helyesbíteni, törölni vagy zárolni. Ilyen esetekben, valamint további információkért, vagy a kifogásolási jog érvényesítéséért, kérjük, forduljon hozzánk az info@orangeways.com email címen.

Google Remarketing

Webes ajánlataink optimalizálásához, valamint termékajánlatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) technológiáját használjuk pszeudonim felhasználói profilok létrehozásával a weboldal látogatóinak webhasználati magatartásáról különböző marketingcélokhoz. Ennek érdekében cookie-kat használunk, amelyek az egyes webkeresők – oldalunk újbóli látogatásánál – azok azonosítását teszik lehetővé. A tárolt webhasználati magatartás egy algoritmus szerint kiértékelésre kerül, hogy ez alapján célzottan Önnek szóló termékajánlatokat kaphasson harmadik felek weboldalán. A pszeudonimizált felhasználói profilok az érintett kifejezett belelegyezése nélkül nem kerülnek összevonásra a pszeudonimizált készüléken keresztül személyes adatokkal. Az érdeklődésbe vágó reklám/hirdetési irányelv pszeudonimizált létrehozásának bármikor ellentmondhat a https://www.google.hu/settings/ads oldalon. Az érdeklődésre számot tartó reklámról a http://www.google.com/policies/technologies/ads/ oldalon találhat további információkat.

Webkiértékelés

 1. Google Analytics
  Ez az oldal Google Analytics-ot használ, a Google Inc. („Google“) webkiértékelő szolgáltatását. A Google Analytics ún. “cookie”-kat használ, szövegfájlokat, amik számítógén kerülnek tárolásra, és amelyek a weboldal Ön által történő használatának kiértékelését teszik lehetővé. Ennek az oldalnak a Google trackingcodes-jai az „_anonymizeIp()“-funkciót használják. Ezáltal az IP-szám az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Közösség egyéb országaiban csak rövidített formában kerül feldolgozásra, egy közvetlen személyazonosítás kizárása érdekében. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-szám a Google egy szerverére az USA-ba továbbításra, és ottani rövidítésre. Ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából fogja a Google ezeket az információkat használni, hogy a weboldal Ön által történő használatát kiértékelje, beszámolót készítsen a weboldali aktivitásról, valamint további, a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatások érdekében a weboldal üzemeltetője számára. A Google Analytics keretében webkeresője továbbított IP-szám nem kerül összevonásra a Google által gyűjtött egyéb adatokkal. A cookie-k tárolását webkeresője megfelelő beállításával megakadályozhatja, ennek ellenére utalunk rá, hogy ebben az esetben a weboldal nem minden funkcióját lehet teljes mértékben használni. Ezenkívül a cookie által rögzített és a weboldal használatára vonatkozó adatokat (beleértve IP-címet) Google általi használatát és feldolgozását megakadályozhatja, amennyiben a következő link alatt letölthető webkereső-plugint letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Social Plugins

 1. Facebook
  Weboldalunkon a Facebook közösségi hálózat social pluginjait használjuk (“pluginok”), amelyeket a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) üzemeltet. A pluginok egy facebook-logóval, vagy a “a Facebook Social Plug-in”-ja, ill. “Facebook Social Plugin” kiegészítéssel jelzettek. A Facebook pluginokról és azok kinézetéről a következő oldalon talál egy áttekintést: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins.
 Ha webmegjelenésünk egy ilyen plugint tartalmazó oldalát felkeresi, akkor webkeresője egy közvetlen kapcsolatot épít fel a Facebook szervereivel. A plugin tartalmát a Facebook közvetlenül az Ön webkeresőjébe továbbítja, és beköti az oldalra. Ezen a bekötés által a Facebook megkapja az információit, hogy webkeresője webmegjelenésünket felkereste, akkor is, ha Önnek személyesen nincs Facebook-profilja, vagy épp nincs bejelentkezve Facebookon. Ez az információ (beleértve IP-címét) a webkeresőjén keresztül közvetlenül a Facebook USA-beli szerverére kerül, ahol eltárolják. Ha a Facebookon épp be van jelentkezve, akkor Facebook oldalunk látogatását közvetlenül Facebook-profiljához  tudja rendelni. Ha a plugint használja, pl. ráklikkel a “Tetszik”-gombra, vagy ír egy kommentet, akkor ezek az információk is közvetlenül a Facebook USA-beli szerverére továbbítódnak és ott tárolásra kerülnek. Ezek az információk ezenkívül megjelennek a Facebook-profilján és láthatók lesznek Facebook-ismerősei számára. 
A Facebook ezeket az információkat felhasználhatja reklám, piackutatás és a Facebook oldalak igényeknek megfelelő alakítása céljából. Ehhez a Facebook használati-, érdeklődési- és kapcsolati profilokat hoz létre, pl. weboldalunk Ön által történő használatának a Facebook által kapcsolt reklámok kiértékeléséhez, aktivitásáról a mi oldalunkon más Facebook-felhasználók tájékoztatásához, és egyéb, a Facebook használatából eredő szolgáltatások lebonyolításához. Ha nem szeretné, hogy a Facebook a mi oldalunkon gyűjtött adatokat a Facebook-profiljához rendelje, jelentkezzen ki a Facebookról az oldalunk látogatása előtt.
 Az adatfelvétel céljáról és terjedelméről és az adatok Facebook általi további feldolgozásáról és használatáról, valamint erre vonatkozó jogairól és beállítási lehetőségeiről a magánszféra védelme érdekében, kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját: http://www.facebook.com/policy.php.
Ha nem szeretné, hogy a Facebook a mi oldalunkon gyűjtött adatokat Facebook-fiókjához rendelje, ki kell jelentkeznie a Facebookról a mi oldalunk látogatása előtt. A Facebook plugin betöltését webkeresője “add-on”-jaival teljesen megakadályozhatja, pl. a “Facebook Blocker”-rel”
(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).
 2. Twitter pluginok (pl. “Twittelni”-gomb)
  Weboldalunkon a mikroblog-szolgáltató Twitter ún. social plugin-jait (“pluginok”) használjuk, amelyeket a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“) üzemeltet. A pluginokat egy twitter-logó, pl. egy “Twitter-madár” formájában, jelzi. A Twitter pluginokról és azok kinézetéről a következő oldalon talász egy áttekintést: https://twitter.com/about/resources/buttons.
Ha webmegjelenésünk egyik oldalát felkeresi, amely egy ilyen plugint tartalmaz, akkor webkeresője egy közvetlen kapcsolatot épít fel a Twitter szervereivel. A plugin tartalmát a Twitter közvetlenül webkeresőjébe továbbítja, és beköti az oldalra. Ezáltal a bekötés által a Twitter megkapja az információt, hogy webkeresője a mi webmegjelenésünket felkereste, akkor is, ha Önnek személyesen nincs Twitter profilja, vagy épp nincs bejelentkezve a Twitteren. Ez az információ (beleértve az Ön IP-címét) a webkeresőjén keresztül közvetlenül a Twitter USA-beli szerverére továbbítódik és ott tárolásra kerül. Ha Twitteren épp be van  jelentkezve, akkor a Twitter az oldalunk látogatását közvetlenül Twitter-profiljához tudja rendelni. Ha a plugint használja, pl. ráklikkel a “Twittel”-gombra, akkor ezek az információk is közvetlenül a Twitter USA-beli szerverére továbbítódnak és ott tárolásra kerülnek. Ezek az információk ezenkívül megjelennek személyes Twitter-oldalán, és láthatóak lesznek kapcsolatai számára.

Az adatfelvétel céljáról és terjedelméről, az adatok Twitter általi további feldolgozásáról és használatáról, valamint erre vonatkozó jogairól és beállítási lehetőségeidről a magánszféra védelme érdekében, kérjük, olvassa el a Twitter adatvédelmi utalásait: https://twitter.com/privacy.
Ha nem szeretné, hogy a Twitter a mi oldalunkon gyűjtött adatokat Twitter-profiljához rendelje, jelentkezzen ki a Twitterről oldalunk látogatása előtt. A Twitter-pluginok betöltését webkeresője “add-on”-jaival teljes mértékben megakadályozhatja, pl. a “NoScript” script-blockerrel (http://noscript.net/).

 1. Google pluginok (pl. “+1”-gomb)
  Weboldalunkon a közösségi hálózat Google+ ún. social plugin-jait (“pluginok”) használjuk, amelyeket a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) üzemeltet. A pluginokat pl. fehér vagy színes alapon egy “+1” feliratú gomb jelzi. A Google-pluginokról és azok kinézetéről a következő oldalán talál egy áttekintést: https://developers.google.com/+/plugins.
A Google + a fentiek alapján működik, kérjük bővebb tájékoztatásért olvassa el a Google adatvédelmi utalásait: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Ha nem szeretné, hogy a Google a mi oldalunkon gyűjtött adatokat “Google+”-profiljához rendelje, jelentkezzen ki a “Google+”-ról oldalunk látogatása előtt. A Google-pluginok betöltését webkeresője “add-on”-jaival teljes mértékben megakadályozhatja, pl. a “NoScript” script-blockerrel (http://noscript.net/).